Co świadczy o tym, że grunt jest stabilny?

Każda inwestycja budowlana musi być trwale związana z gruntem, który powinien zachować swoją stabilność, a więc nie ulegać przemieszczeniom pod wpływem masy obiektu lub pojawiających się w trakcie jego eksploatacji obciążeń dynamicznych. Do osiągnięcia odpowiedniej nośności w wielu przypadkach niezbędna okaże się dodatkowa stabilizacja gruntu pozwalająca na uzyskanie jego optymalnego zagęszczenia, tj. stanu, w którym ziarna tworzące podłoże przylegają do siebie ściśle, a między nimi znajduje się niewiele wolnych przestrzeni wypełnionych powietrzem lub wodą. Przekonajmy się, jak stabilizuje się grunt oraz sprawdźmy, jak można sprawdzić jego parametry.

W jaki sposób można uzyskać stabilne podłoże?

Istnieje wiele metod zagęszczania podłoża pozwalających na uzyskanie wymaganej nośności, a ich wybór zależy od panujących w danym miejscu warunków hydrogeologicznych oraz rodzaju obiektów znajdujących się w sąsiedztwie i generowanych przez nie oddziaływań. Technologie używane do stabilizacji gruntu dzielą się na dwie kategorie – wgłębne, w ramach których stosuje się wykonywanie drenów, kolumn betonowych, cementowo-gruntowych, a także kamiennych i żwirowych oraz zagęszczanie impulsowe lub konsolidację dynamiczną, jak również powierzchniowe, obejmujące wprowadzanie geosyntetyków, dogęszczanie powierzchniowe albo stabilizację powierzchniową. W drogownictwie powszechnie stosuje się stabilizację spoiwem hydraulicznym, polegającą na wprowadzaniu mieszanki drobnego kruszywa mineralnego, spoiwa w postaci wapna lub cementu oraz wody, która powoduje zajście odpowiednich reakcji chemicznych zmieniających strukturę podłoża.

Jak sprawdza się nośność podłoża?

Optymalny poziom nośności musi być potwierdzony badaniami geotechnicznymi. W zależności od sytuacji sprawdza się moduł odkształcenia E1–E2, dynamiczny moduł odkształcenia EVD, kalifornijski wskaźnik nośności CBR (California Bearing Ratio) lub współczynnik reakcji podłoża k. Metodami używanymi podczas badań mogą być sondowanie dynamiczne lub statyczne – np. sondą DCP, płytą VSS lub płytą dynamiczną.