Dotacje

Zwiększenie konkurencyjności firmy FREZBUD Wiesław Barwiński na rynku budownictwa drogowego, pozyskanie kolejnych Klientów, wprowadzenie nowych usług jak i udoskonalenie dotychczasowych, możliwe było dzięki środkom unijnym pochodzącym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa.

W 2009 roku firma FREZBUD Wiesław Barwiński pozyskała środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa: I. Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa.

Projekt nosił nazwę: „Wzrost konkurencyjności firmy FREZBUD Wiesław Barwiński poprzez nabycie nowoczesnej frezarki do nawierzchni bitumicznych W2000.”

----------

W 2010 roku podpisaliśmy umowę na dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa: I. Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa.

Projekt nosił nazwę: „Wzrost konkurencyjności firmy FREZBUD Wiesław Barwiński poprzez wprowadzenie nowych usług, dzięki pozyskaniu nowoczesnych frezarek do nawierzchni bitumicznych na zimno W 100 i W 120F”.

----------


Na przełomie 2017/2018 roku Firma FREZBUD pozyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, dzięki czemu wdrożona została Innowacyjna technologia frezowania nawierzchni bitumicznych w oparciu o systemy sterowania 3D. 

----------

W sierpniu 2019 roku Firma FREZBUD podpisała Umowę o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Wdrożenie projektu „Innowacyjny proces frezowania i rozbiórek  nawierzchni drogowych za pomoca maszyny nowej generacji.” miał na celu wzrost konkurencyjności Firmy na rynku budownictwa drogowego.

 

Instytucja Pośrednicząca - Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, ul. Wojciechowska 9a,  20-704 Lublin ; www.lawp.eu tel. 081 46 23 831

Plakat RPOWL systemy 3D PDFPlakat RPOWL systemy 3D

 

Dotacje FREZBUD Wiesław Barwiński

Treść

Treść