Blog

nawierzchnia drogowa

Eksploatacja dróg powoduje ich nieuchronne zużycie. Najczęściej przejawia się ono powstawaniem kolein wzdłużnych lub poprzecznych, a nierzadko także pojawianiem się spękań i dziur. Sposobem na wydłużenie żywotności jest zwykle frezowanie nawierzchni asfaltowej, proces ten wymaga jednak również innych działań. Przekonajmy się, w jaki sposób są zbudowane drogi, sprawdźmy, jak poddaje się je renowacji i zobaczmy, od czego zależy ich jakość.

frezarka drogowa

Stan techniczny dróg jest jednym z czynników przesądzających o poziomie bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także opłacalności korzystania z transportu samochodowego. Utrzymanie właściwej jakości nawierzchni jest jednak dość kosztowne i wymaga długotrwałych wyłączeń, o ile nie skorzysta się z odpowiednich technologii. Rozwiązaniem, które stało się standardem, jest frezowanie nawierzchni drogowych przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Przekonajmy się, dlaczego będzie to konieczne i sprawdźmy, jak się odbywa.

drogowa frezarka

Drogi budowane w technologii betonowej lub te, w których wykorzystano mieszankę mineralno-asfaltową zapewniają dobrą trwałość i nieźle znoszą obciążenia, do jakich zostały zaprojektowane. Wraz z eksploatacją ulegają jednak postępującemu zniszczeniu wynikającemu z nierównomiernego ścierania się ich nawierzchni. Prowadzi to do powstawania kolein pogarszających bezpieczeństwo ruchu. Jeżeli głębiej położone warstwy nie ulegną uszkodzeniu sposobem na szybką i skuteczną naprawę, jest frezowanie nawierzchni asfaltowych lub betonowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu można poczynić znaczne oszczędności na koszcie remontu, a także wydatnie ograniczyć wynikające z niego uciążliwości w postaci utrudnień w ruchu. Przekonaj się, co dzieje się z usuwanym materiałem.

Stojąca frezarka

Drogi mają budowę warstwową, składając się z kilku elementów układanych na tzw. gruncie rodzimym, który zwykle jest odpowiednio zagęszczany i wzmacniany. Wyżej znajduje się warstwa odsączająca oraz mrozoodporna, a nad nią niezwiązane hydraulicznie kruszywo stanowiące dolną część podbudowy. Jest ona pokryta podbudową spojoną właściwym materiałem, a następnie warstwą wiążącą. Dopiero na samym wierzchu znajduje się kilku centymetrowa warstwa ścieralna, która może być zrobiona z mieszanki mineralno-asfaltowej lub z betonu. Taka konstrukcja pozwala na okresowe frezowanie nawierzchni drogowych w celu pozbycia się skoleinowania albo ułożenia nowej warstwy ścieralnej. Przekonajmy się, jak działają frezarki i sprawdźmy, jakie są ich rodzaje.

maszynowe-frezowanie nawierzchni asfaltu

Frezowanie nawierzchni asfaltowych pozwala na sprawne usunięcie wierzchniej warstwy asfaltu lub betonu i tym samym na szybkie przeprowadzenie remontu. Usunięte fragmenty nawierzchni w trakcie frezowania poddaje się dalszej obróbce, która umożliwia ich ponowne wykorzystanie jako materiał do budowy dróg. Sprawdź, co warto wiedzieć o frezowaniu nawierzchni asfaltowych.

grunt

Każda inwestycja budowlana musi być trwale związana z gruntem, który powinien zachować swoją stabilność, a więc nie ulegać przemieszczeniom pod wpływem masy obiektu lub pojawiających się w trakcie jego eksploatacji obciążeń dynamicznych. Do osiągnięcia odpowiedniej nośności w wielu przypadkach niezbędna okaże się dodatkowa stabilizacja gruntu pozwalająca na uzyskanie jego optymalnego zagęszczenia, tj. stanu, w którym ziarna tworzące podłoże przylegają do siebie ściśle, a między nimi znajduje się niewiele wolnych przestrzeni wypełnionych powietrzem lub wodą. Przekonajmy się, jak stabilizuje się grunt oraz sprawdźmy, jak można sprawdzić jego parametry.

frezowanie asfaltu

Frezowanie to jeden z kluczowych elementów remontu dróg asfaltowych. Polega na sprawnym usunięciu wierzchniej warstwy nawierzchni, równocześnie z jej wszystkimi zgrubieniami, nierównościami oraz pęknięciami, które mogą stanowić zagrożenie lub dyskomfort dla korzystających z niej osób. W wielu przypadkach zerwanie jedynie cienkiej, wierzchniej warstwy nie ma negatywnego wpływu na właściwości drogi, a ona sama, bardzo dokładnie wyrównana, może zostać z powrotem oddana do użytku. Bardzo często frezowanie jest jednak jedynie wstępem do dalszych napraw, do których poprawnego zastosowania wymagana jest idealnie równa powierzchnia.

budowa drogi

Podłoże, na którym ma być realizowana inwestycja drogowa, musi charakteryzować się odpowiednią nośnością. Jeżeli badania geologiczne wskazują, że jest ona niewystarczająca, podłoże musi zostać ulepszone. W zależności od sytuacji możliwe jest skorzystanie z różnych metod – w grę wchodzi m.in. wymiana gruntu czy jego zagęszczenie. Do najczęściej stosowanych należy jednak technologia stabilizacji gruntu spoiwem hydraulicznym. Przekonajmy się, z czym się ona wiąże.