Blog

Stojąca frezarka

Drogi mają budowę warstwową, składając się z kilku elementów układanych na tzw. gruncie rodzimym, który zwykle jest odpowiednio zagęszczany i wzmacniany. Wyżej znajduje się warstwa odsączająca oraz mrozoodporna, a nad nią niezwiązane hydraulicznie kruszywo stanowiące dolną część podbudowy. Jest ona pokryta podbudową spojoną właściwym materiałem, a następnie warstwą wiążącą. Dopiero na samym wierzchu znajduje się kilku centymetrowa warstwa ścieralna, która może być zrobiona z mieszanki mineralno-asfaltowej lub z betonu. Taka konstrukcja pozwala na okresowe frezowanie nawierzchni drogowych w celu pozbycia się skoleinowania albo ułożenia nowej warstwy ścieralnej. Przekonajmy się, jak działają frezarki i sprawdźmy, jakie są ich rodzaje.

maszynowe-frezowanie nawierzchni asfaltu

Frezowanie nawierzchni asfaltowych pozwala na sprawne usunięcie wierzchniej warstwy asfaltu lub betonu i tym samym na szybkie przeprowadzenie remontu. Usunięte fragmenty nawierzchni w trakcie frezowania poddaje się dalszej obróbce, która umożliwia ich ponowne wykorzystanie jako materiał do budowy dróg. Sprawdź, co warto wiedzieć o frezowaniu nawierzchni asfaltowych.

grunt

Każda inwestycja budowlana musi być trwale związana z gruntem, który powinien zachować swoją stabilność, a więc nie ulegać przemieszczeniom pod wpływem masy obiektu lub pojawiających się w trakcie jego eksploatacji obciążeń dynamicznych. Do osiągnięcia odpowiedniej nośności w wielu przypadkach niezbędna okaże się dodatkowa stabilizacja gruntu pozwalająca na uzyskanie jego optymalnego zagęszczenia, tj. stanu, w którym ziarna tworzące podłoże przylegają do siebie ściśle, a między nimi znajduje się niewiele wolnych przestrzeni wypełnionych powietrzem lub wodą. Przekonajmy się, jak stabilizuje się grunt oraz sprawdźmy, jak można sprawdzić jego parametry.

frezowanie asfaltu

Frezowanie to jeden z kluczowych elementów remontu dróg asfaltowych. Polega na sprawnym usunięciu wierzchniej warstwy nawierzchni, równocześnie z jej wszystkimi zgrubieniami, nierównościami oraz pęknięciami, które mogą stanowić zagrożenie lub dyskomfort dla korzystających z niej osób. W wielu przypadkach zerwanie jedynie cienkiej, wierzchniej warstwy nie ma negatywnego wpływu na właściwości drogi, a ona sama, bardzo dokładnie wyrównana, może zostać z powrotem oddana do użytku. Bardzo często frezowanie jest jednak jedynie wstępem do dalszych napraw, do których poprawnego zastosowania wymagana jest idealnie równa powierzchnia.

budowa drogi

Podłoże, na którym ma być realizowana inwestycja drogowa, musi charakteryzować się odpowiednią nośnością. Jeżeli badania geologiczne wskazują, że jest ona niewystarczająca, podłoże musi zostać ulepszone. W zależności od sytuacji możliwe jest skorzystanie z różnych metod – w grę wchodzi m.in. wymiana gruntu czy jego zagęszczenie. Do najczęściej stosowanych należy jednak technologia stabilizacji gruntu spoiwem hydraulicznym. Przekonajmy się, z czym się ona wiąże.

stabilizacja gruntu

Każda budowla posadowiona na gruncie musi zachować właściwą stabilność. Podłoże, na którym zostanie wzniesiona, musi więc gwarantować wymaganą dla konkretnej inwestycji nośność. Zdarza się jednak, że ze względu na niekorzystny skład ustalony w wyniku przeprowadzonych badań geologicznych konieczna okaże się stabilizacja gruntu. Będzie ona na ogół niezbędna w drogownictwie, gdzie korpusy dróg czy wiaduktów nie zawsze mogą być ulokowane w terenie o właściwej budowie geologicznej i odpowiednich stosunkach wodny.

frezowanie asfaltu

Przeprowadzanie remontu dróg, które uległy zużyciu albo zniszczeniu, wiąże się z odpowiednim zaplanowaniem prac oraz doborem metod, które pozwolą na szybkie przeprowadzenie robót, a jednocześnie sprawią, że nawierzchnia będzie trwała i bezpieczna. Właśnie dlatego często zdarza się tak, że remontowane nawierzchnie asfaltowe są frezowane. Na czym polega ten proces i w jakim celu się go przeprowadza?

frezowanie nawierzchni

Frezowanie jest zabiegiem koniecznym podczas naprawiania nawierzchni na drogach. Za pomocą frezowania z pasa drogowego usuwana jest stara, często zniekształcona już masa asfaltowa. Powstałe resztki nazywane granulatem są przerabiane i wykorzystywane ponownie do naprawiania nawierzchni asfaltowej. Maszyną, która służy do frezowania asfaltu jest frezarka. Najbardziej popularnymi frezarkami są frezarki kołowe i gąsienicowe. Różnią się one przede wszystkim przystosowaniem do warunków pracy. Od jakiegoś czasu można przeprowadzać usuwanie nawierzchni drogowych za pomocą frezowania nawierzchni metodą 3D.

frezowanie asfaltu

Frezowanie asfaltu jest jedną z części procesu odnawiania dróg. Polega na usunięciu górnych warstw nawierzchni z asfaltu, pozwalając ekipie drogowej na naprawę drogi. Frezowanie znacznie ułatwia proces naprawy, przyspieszając oddanie dróg do ponownego użytku. Samo frezowanie może usunąć koleiny i wybrzuszenia na asfalcie.