Stabilizacja gruntu

Odpowiednia stabilizacja gruntu przed rozpoczęciem budowy drogi ma duży wpływ na trwałość nawierzchni. Wszelkie nierówności powstałe na tym etapie mogą prowadzić do zapowietrzeń i łatwiejszego powstawania deformacji oraz kolein w trakcie eksploatacji. Takie zaniedbania prowadzą nie tylko do dodatkowych kosztów spowodowanych remontem, ale również znacząco wpływają na bezpieczeństwo użytkowników dróg.

 

Czym jest spoiwo hydrauliczne?

Spoiwo hydrauliczne wykorzystywane podczas stabilizacji gruntu jest najczęściej wykonywane na bazie cementu. Dzięki temu łatwo wiąże się z ziemią tworząc trwały fundament pod budowę drogowych infrastruktur. Wymieszanie gruntu ze spoiwem oraz jego należyte utwardzenie specjalistycznym sprzętem budowlanym zapewnia dużą odporność konstrukcji na wilgoć i inne czynniki atmosferyczne. Wybór konkretnej mieszanki hydraulicznej zależy od parametrów ziemi znajdującej się na terenie budowy. Odpowiednia analiza gruntu pozwoli dopasować najbardziej optymalny produkt.

 

Na czym polega stabilizacja gruntu spoiwem hydraulicznym?

Stabilizacja gruntu spoiwem hydraulicznym ma zapewnić odpowiednie wzmocnienie podłoża na którym zbudowane zostaną później pasy jezdni. Polega na starannym rozdrobnieniu i spulchnieniu gruntu oraz dokładnym wymieszaniu go ze specjalnym spoiwem. W FREZBUD do tych zadań wykorzystujemy dedykowane urządzenia drogowo-budowlane, samojezdne i doczepne stabilizatory gruntu. Takie przygotowanie gruntu nadaje mu odpowiednią nośność oraz pozwala na kontynuowanie dalszych prac budowlanych. Zapraszamy do poznania oferty zrywania nawierzchni asfaltowej oraz recyklingu nawierzchni.