Frezowanie nawierzchni betonowych

Frezowanie nawierzchni betonowych wymaga wykorzystania frezarek o dużej mocy wyposażonych w odpowiednie noże frezujące. W FREZBUD prawidłowe parametry pracy frezarki ustawia przygotowany do tego zadania operator, dzięki temu możemy zagwarantować maksymalną efektywność prowadzonych przez nas prac.

 

Remont nawierzchni betonowych

Dużą zaletą nawierzchni betonowej jest jej trwałość i odporność na eksploatację. Ta nowoczesna alternatywa dla innych rodzajów jezdni sprawdza się zwłaszcza podczas budowy autostrad oraz dróg ekspresowych. Należy jednak pamiętać, że wytrzymałość betonowej jezdni zależy od prawidłowej stabilizacji gruntu poszczególnych warstw konstrukcyjnych podbudowy. Pracę remontowe przez pierwsze lata powinny ograniczać się jedynie do nadzorowania stanu nawierzchni oraz wypełniania masami zalewowymi szczelin dylatacyjnych. Jezdnia po 10 latach może wymagać pierwszych poważniejszych zabiegów konserwacyjnych, a w trakcie następnej dekady mogą wystąpić pęknięcia i ubytki na krawędziach płyt betonowych.