Dlaczego frezuje się nawierzchnie asfaltowe?

Frezowanie nawierzchni asfaltowych pozwala na sprawne usunięcie wierzchniej warstwy asfaltu lub betonu i tym samym na szybkie przeprowadzenie remontu. Usunięte fragmenty nawierzchni w trakcie frezowania poddaje się dalszej obróbce, która umożliwia ich ponowne wykorzystanie jako materiał do budowy dróg. Sprawdź, co warto wiedzieć o frezowaniu nawierzchni asfaltowych.

Jak frezuje się powierzchnie asfaltowe?

Do wygładzania i oczyszczania powierzchni asfaltowych służą specjalne pojazdy, czyli frezarki, które pozwalają uzyskać piętnasto centymetrową warstwę, odporną na koleinowanie. Co więcej, maszyny te usuwają garby kolein, powstałych na powierzchni 30 milimetrów. Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż przy koleinach do głębokości około 30 milimetrów stosuje się frezowanie nawierzchni asfaltowej, a następnie pokrywa się ją warstwą utrwalacza. Powstałe koleiny poddaje się frezowaniu i przykrywa mieszankami mineralno – bitumicznymi na warstwę ścieralną.

Co służy do frezowania powierzchni asfaltowych?

Do frezowania asfaltu służą frezarki, czyli samojezdne maszyny budowlane, przeznaczone do usuwania warstw z nawierzchni z mas bitumicznych. Frezarka do asfaltu składa się z wprawianego w ruch obrotowego bębna, ze spiralnie rozmieszczonymi frezami, zagłębianymi w nawierzchnię w czasie ruchu roboczego frezarki. Frezarka wyrywa z nawierzchni kruszywa oraz kawałki lepiszcza, a następnie tworzy urobek w postaci granulatu. Frezarki do asfaltu mogą być kołowe lub gąsienicowe.

Frezowanie powierzchni asfaltowych podnosi ich odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz na szkodliwe czynniki atmosferyczne, a także zwiększa ich trwałość. Utrzymuje nawierzchnię w dobrym stanie oraz pozwala realizować niezbędne remonty, naprawy i modernizacje w różnym zakresie. Co więcej, usuwając odkształcony materiał, podnosimy bezpieczeństwo powierzchni asfaltowej. Frezowanie obniża również koszty remontów, skrócenie ich czas oraz pozwala zachować pierwotny profil drogi.