Jak frezarki do asfaltu zmieniły oblicze budownictwa drogowego?

Stan techniczny dróg jest jednym z czynników przesądzających o poziomie bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także opłacalności korzystania z transportu samochodowego. Utrzymanie właściwej jakości nawierzchni jest jednak dość kosztowne i wymaga długotrwałych wyłączeń, o ile nie skorzysta się z odpowiednich technologii. Rozwiązaniem, które stało się standardem, jest frezowanie nawierzchni drogowych przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Przekonajmy się, dlaczego będzie to konieczne i sprawdźmy, jak się odbywa.

Dlaczego frezarki do nawierzchni są potrzebne?

Nawierzchnie układane na jezdniach ulic lub dróg są wykonywane z dwóch najbardziej istotnych elementów – warstwy wiążącej, która powinna być możliwie najlepiej spojona z podbudową górną oraz warstwy ścieralnej, mającej na ogół od 3 do 4 cm grubości, zależnie od kategorii ruchu oraz wywieranego nacisku. Podczas eksploatacji nawierzchnia ulega stopniowemu ścieraniu, a przy przekraczaniu maksymalnego tonażu z uwagi na ruch aut o zbyt dużym nacisku na oś mogą pojawić się na niej również koleiny wzdłużne albo poprzeczne. By uniknąć konieczności kosztownego remontu całej nawierzchni, w sytuacji, gdy nie zostały naruszone warstwy położone niżej, sposobem na przywrócenie pierwotnych parametrów jest usunięcie warstwy ścieralnej i jej ponowne ułożenie.

Jak pracuje frezarka do asfaltu?

Frezarka do asfaltu to maszyna wyposażona w element roboczy w postaci dość dużego walca, w którym osadzone są frezy. Obracające się wraz z nim ich zakończenia nazywane palcami, wykonane z niezwykle twardych materiałów, odrywają MMA w postaci niewielkich fragmentów i usuwają go z drogi, pozostawiając charakterystyczne bruzdowanie. Na nie po oczyszczaniu i zastosowaniu środków podnoszących szczepność może zostać wylana nowa nawierzchnia.