Na czym polega frezowanie nawierzchni 3D?

Frezowanie jest zabiegiem koniecznym podczas naprawiania nawierzchni na drogach. Za pomocą frezowania z pasa drogowego usuwana jest stara, często zniekształcona już masa asfaltowa. Powstałe resztki nazywane granulatem są przerabiane i wykorzystywane ponownie do naprawiania nawierzchni asfaltowej. Maszyną, która służy do frezowania asfaltu jest frezarka. Najbardziej popularnymi frezarkami są frezarki kołowe i gąsienicowe. Różnią się one przede wszystkim przystosowaniem do warunków pracy. Od jakiegoś czasu można przeprowadzać usuwanie nawierzchni drogowych za pomocą frezowania nawierzchni metodą 3D.

Jak wygląda frezowanie 3D i czym różni się od klasycznego usuwania nawierzchni?

Frezowanie 3D przeprowadzane jest innowacyjnymi maszynami, kierowanymi specjalnymi cyfrowymi systemami sterowania. W zwykłej frezarce jedyną zmienną do ustalenia była grubość asfaltu. W frezowaniu z wykorzystaniem 3D maszyna dostosowuje się do kąta nachylenia powierzchni, dzięki czemu nie ma obaw, że usunie zbyt dużo nawierzchni z pasa drogowego. Frezowanie tego typu maszyną pozwoli na bardzo dokładne usunięcie zniszczonego asfaltu, z jednoczesną oszczędnością materiałów. Powierzchnia pozostająca po frezowaniu 3D ma idealny profil zakrzywienia. W przypadku usuwania nawierzchni frezarką kołową lub gąsienicową trzeba liczyć się z dłuższym czasem pracy. Jest to spowodowane ilością cykli, które należy przeprowadzić, aby usunąć odpowiednią ilość nawierzchni. Przy frezarce 3D ilość cykli może zostać zredukowana nawet do jednego. Dzięki sterownikom dopasowuje się do nawierzchni, nie tworząc w usuwanym pasie drogowym dziur czy wybojów, co czasem miało miejsce przy użyciu innych modeli frezarek. Za pomocą frezarki 3D można usuwać nie tylko nawierzchnie asfaltowe, ale również betonowe.

Podsumowując, frezarki kołowe i gąsienicowe są równie skuteczne co frezarki 3D, jednak ich użycie wymaga więcej precyzji i czasu. Dzięki sterownikom do frezarek 3D maszyna usuwa nawierzchnię z najwyższą dokładnością, w bardzo krótkim czasie, pozostawiając po sobie idealnie prosty pas, gotowy na położenie nowej nawierzchni asfaltowej.