Sprzęty i urządzenia wykorzystywane do frezowania nawierzchni

Drogi mają budowę warstwową, składając się z kilku elementów układanych na tzw. gruncie rodzimym, który zwykle jest odpowiednio zagęszczany i wzmacniany. Wyżej znajduje się warstwa odsączająca oraz mrozoodporna, a nad nią niezwiązane hydraulicznie kruszywo stanowiące dolną część podbudowy. Jest ona pokryta podbudową spojoną właściwym materiałem, a następnie warstwą wiążącą. Dopiero na samym wierzchu znajduje się kilku centymetrowa warstwa ścieralna, która może być zrobiona z mieszanki mineralno-asfaltowej lub z betonu. Taka konstrukcja pozwala na okresowe frezowanie nawierzchni drogowych w celu pozbycia się skoleinowania albo ułożenia nowej warstwy ścieralnej. Przekonajmy się, jak działają frezarki i sprawdźmy, jakie są ich rodzaje.

Jak działają frezarki do nawierzchni?

Frezarki to urządzenia, które pozwalają na zdzieranie warstwy ścieralnej. Są one wyposażone w specjalne bębny o znacznej średnicy, w których osadzone są wytrzymałe frezy rozmieszczone w różnych miejscach obwodu, a także w rozmaitych miejscach, jeżeli chodzi o długość, tak, by urządzenie było odpowiednio wyważone i nie obciążało nadmiernie łożysk i mocowań wału. Podczas pracy obracające się frezy, których elementy robocze wykonane z wyjątkowo twardych stopów kruszą, rozbijają i ściągają nawierzchnię na całej powierzchni bębna. Uzyskiwany destrukt asfaltowy lub betonowy jest przekazywany przenośnikiem taśmowym do współpracującego z maszyną pojazdu odbierającego powstający urobek.

Jakie są rodzaje frezarek?

Frezarki mogą być urządzeniami samojezdnymi – z takiego rozwiązania korzysta się przy pracy z większymi uszkodzeniami nawierzchni – ale także jedynie głowicami montowanymi na wysięgnikach koparek. W przypadku frezarek mobilnych w grę wchodzą maszyny z podwoziem kołowym oraz gąsienicowym. Frezarki gąsienicowe oferują większą stabilność, poruszając się na czterech niezależnych wózkach dysponujących z reguły dość dużym kątem wychylenia. Frezarki kołowe cechują się natomiast możliwością samodzielnego docierania na miejsce robót, co sprawia, że są szczególnie pożądane przy remontach lub niewielkich naprawach. Frezarki różnią się także możliwą głębokością frezowania i szerokością roboczą mogącą wynosić nawet kilka metrów.